Friday, May 12, 2023

Monitor PMD60 z TV Pluto

 Tento článok je iba dokončením príspevku Monitor PMD60 z TV Merkur. Preto uvediem len odlišnosti oproti úprave TV Merkur. Ostatné detaily som popísal v spomínanom príspevku. Replika modulu P pre TV Pluto sa líši v použitom konektore a inom zapojení vývodov.

 

Repliky modulu P: vľavo pre Pluto a vpravo pre Merkur. 

 Vnútro TV Pluto, ktorý bol predchodca Merkura sa líši len v mechanickej konštrukcii a použitých konektoroch na moduloch. Opäť je potrebné demontovať tuner (na doske označený ako kanálový volič) a modul O (zaplechované moduly). Z modulu O vyspájkujeme konektor, ktorý použijeme do modulu P.

Vnútro TV Pluto

 Na obrázku je už vidieť zrealizovanú úpravu.

 

Detail úpravy.

 Čo treba urobiť:

- odstrániť moduly tunera a modulu O

- na pozíciu modulu O osadiť modul P

- na pozícii tunera zapojiť dve prepojky :

    - žltá prepája vývody 1 a 4

    - modrá uzemňuje vývod 5, čím nastaví vstupnú impedanciu modulu P na 75 ohm

-  zapojiť tienený káblik prívodu video signálu medzi DIN konektor pre napájanie z 12V                 autobatérie a konektor Z5


Výsĺedok úpravy.


Na stiahnutie:

Schéma TV Pluto tu.
Dokumentácia k replike modulu P tu.

 

No comments:

Post a Comment