Friday, December 13, 2019

Monitor PMD60.1 z TV Merkur

   K PMD85 som používal tv Pluto, s úpravou na monitor podľa Amatérskeho rádia. Keď sa mi podarilo získať PMD60.1 tak po jeho otvorení to vnutri vyzeralo takmer rovnako ako v Plute (čo je až na odlišné mechanické prevedenie tiež Merkur). Keď mi potom známy zo zberného dvora doniesol Merkura, rozhodol som sa ho prestavať na PMD60 a neskôr na PMD60.1


TV Merkur --> PMD60


Vnútro monitora PMD60.1 s označením modulov podľa schémyVnútro tv Merkur typ 4160AB

(zaujímavé je zoradenie modulov Z V S, to je ako Základná Vojenská Služba...no späť)
Z porovnania monitora PMD60.1 a tv Merkur je zrejmé, že monitor je vlastne Merkur bez vf obvodov a obvodov zvuku. Takže úprava spočíva v odstránení modulu tunera, kanálového voliča na prednom paneli, nahradením modulu O modulom P a nejaká drobotina.

Takže najprv som odspájkoval tuner, vybral modul O a na základnej doske som doplnil žlté prepojky. Jedna je na pozícii R22 a druhá prepája 1. a 4. vývod tunera.
Potom som do pozície pôvodného modulu O osadil repliku modulu P, ktorú som vyrobil podľa originálu z PMD60.1.


Vľavo pôvodný modul P, vpravo replikaStrana spojov

Snažil som sa maximálne využiť diely z Merkura, tak som žltý konektor použil z modulu O. Ďalej som vymontoval z predného panela blok kanálového voliča, odpojil som ho od jeho konektora Z5 a otvor v paneli som zaslepil plastovou platničkou, na prednej strane prelepenou čiernou fóliou. 7 pinový konektor Z5, ktorým je kanálový volič pripojený do základnej dosky som ponechal na svojom mieste a na jeho pinoch sú po osadení prepojok a repliky modulu P teraz vyvedené tieto signály :
pin 3 : vstup videosignálu
pin 4 : GND
pin 5 : prepínač vstupnej impedancie 75ohm / 1kohm
          ( spína na GND a je umiestnený na prednom paneli PMD60 ) 
   
Ako vidno na obrázkoch, na piny 3 a 4 som pripojil biely tienený káblik, ktorého druhý koniec som zapojil na DIN konektor na zadnej strane Merkura, pôvodne určený pre napájanie z 12V autobatérie, teraz je využitý ako vstup video signálu. Prepínač vstupnej impedancie 75ohm / 1kohm som neosadil a na plošáku repliky modulu P som napevno nastavil polohu 75ohm, prepojením jeho pinov 10-11.
PMD60 nemá audio vstup, preto som v Merkure ponechal reproduktor aj modul Z, na ktorom je okrem iného aj audio zosilňovač s obvodom MBA810. Reproduktor som odpojil z konektora pre pripojenie slúchadiel na zadnom paneli a zapojil som ho na konektor Z3 na základnej doske, čo je výstup audio zosilovača. Ako vstup pre audio sa dá využiť konektor pôvodne určený na pripojenie magnetofónu opäť umiestnený na zadnom paneli. Ďalej som zvuk zatiaľ neriešil.
V tomto stave funguje Merkur ako PMD60, tzn. čierno-biela verzia.


TV Merkur --> PMD60.1

Rozdiel medzi PMD60 a PMD60.1 je iba v použitej obrazovke.
PMD60 (a Merkur) používa obrazovku A31-120W s bielym luminoforom.
PMD60.1 používa obrazovku 310QQ41 so zeleným luminoforom.
Keď som pred časom narazil tu na obrazovku 310QQ41, nebola už prekážka upraviť Merkur na verziu PMD60.1. Samotná úprava spočívala len v jednoduchej výmene obrazoviek, pretože obe obrazovky sú rovnaké, čo sa týka mechanických rozmerov aj elektrických parametrov.


Merkur osadený obrazovkou 310QQ41

A konečný výsledok
Schéma tv Merkur 4160AB je dostupná napríklad tu a PMD60.1 tu.
Dokumentácia k replike modulu P tu.
V novšej verzii tv Merkur 2 typ 4162AB je už modul P súčasťou modulu O a na zadnom paneli je konektor video vstupu určený priamo pre pripojenie mikropočítača, po pripojení ktorého sa automaticky odpojí signál z tuneru a tv funguje ako monitor.
Repliku modulu P som vyrobil aj pre tv Pluto. Líši sa v použitom konektore a inom zapojení vývodov. Úpravu som zatiaľ nerealizoval, takže popis bude keď to bude aktuálne.

Wednesday, November 6, 2019

CIF

Consul
Inter
Face je modul, cez ktorý som pripojil klávesnicu Consul 262.5 k NCB385. 

   Keď sa mi podarilo získať klávesnicu Consul 262.5, vedel som, že to bude tá pravá klávesnica k NBC385 a nahradí doterajšiu PC klávesnicu. Lenže nemal som k nej ani list dokumentácie. S dokumentáciou mi výrazne pomohol EC1045, ktorému ďakujem za skeny manuálov, schém aj za cenné rady.
Výhodou tejto klávesnice je, že používa sériový výstup dát v kóde ASCII. Takže sa bude dať
pripojiť priamo k obvodu 8251bez nutnosti programovania zvláštneho drivera pre CP/M.

Consul262.5 komunikuje v úrovniach TTL a používa signály :
- DATA IN : vstup dát, umožňuje ovládanie stavových LED klávesnice
- DATA OUT : výstup dát stlačenej klávesy v kóde ASCII
- CLK IN : vstup hodín, určujúci prenosovú rýchlosť (16 x Baudrate)
Parametre prenosu sú pevne nastavené
1 x štart bit
8 x data bit
2 x stop bit

Táto klávesnica sa osádzala kontrolérom MH103 alebo MH113. MH103 dáva na výstupe 9-bitový kód klávesy určený jej zapojením k MH103. Tento sa dodatočne prekóduje na 8-bitový ASCII dvojicou PROM typu MH74S571, kde každá z nich dekóduje 4 bity. MH113 obsahuje internú ROM naprogramovanú maskou, takže PROM nie sú potrebné. Výsledný ASCII kód klávesy potom putuje do obvodu UART, ktorý ho vyšle v sériovej podobe.

Ako UART je použitý obvod MHB1012 čo je TESLA ekvivalent obvodu AY-5-1012.
Pre zaujímavosť uvediem, že na vývoji tohoto obvodu sa podieľal aj ing.Ján Langoš
(zakladateľ Ústavu pamäti národa)  bližšie tu. MHB1012 potrebuje okrem +5V aj -12V, čo ale nie je problém lebo v NCB385 je zdroj, ktorý všetky potrebné napätia poskytuje.
V klávesnici som odskúšal aj obvod AY-3-1015 a IM6402, čo sú novšie verzie, ktoré už nepotrebujú -12V. Fungovali tiež ale medzi TESLA obvodmi mi títo kapitalisti nejako nesedeli.
Takže som pripojil DATA OUT na RxD 8251, CLK som vytiahol z generátora hodín pre 8251 na doske NCB85. Zapol som NCB385, začal ťukať a….zrada! Klávesnica posielala samé nezmysly. Takže nasledovala kontrola zapojenia a frekvencie CLK signálu. Všetko v poriadku. Tak som pripojil klávesnicu do sériového portu PC a po analýze v programe RealTerm sa ukázalo, že klávesnica posiela dáta v invertovanom tvare napr. kód klávesy "medzera" bol 0xDF a nie 0x20. Súviselo to s faktom, že klávesnice Consul boli určené pre počítače radu SMEP.  Tieto z dôvodu vtedajšieho obvodového riešenia používali invertované dáta.
Našťastie plošný spoj klávesnice bol navrhnutý tak univerzálne, že úprava nebola až tak zložitá.

Moja verzia klávesnice používa MH113, takže do voľných pozícií na doske, určených pôvodne pre PROM-ky som osadil pätice pre moduly, ktoré budú spätne invertovať dáta generované MH113. Na doske sú aj dve pozície pre osadenie MHB1012 podľa toho, či je použitý MH103 alebo MH113. Takže som vyspájkoval MHB1012, osadil pätice pre obe pozície a MHB1012 som umiestnil do pozície pre verziu s MH103.


Klávesnica osadená päticami


Osadené invert_moduly a MHB1012 v pozícií pre spoluprácu s MH103

Teraz už klávesnica posielala štandardný ASCII kód… teda okrem numerickej klávesnice, ktorej klávesy majú kód zvýšený o offset 0xC0. Čiže napr. Enter dáva kód 0xCD namiesto 0x0D. Toto som vyriešil pridaním jednoduchého dekodéra z hradiel NAND do invert_modulu_6, ktorý dekóduje horné 4 bity bytu z MH103.
Invert_moduly sú označené číslami 5 a 6 tak ako PROM-ky v originálnej schéme


Plošné spoje sú vyrobené frézovaním.


NAND_invert_modul6 (top)


NAND_invert_modul6 (bottom)


Konečné riešenie klávesnice


Bočný detail


No a teraz samotný modul CIF, ktorý je asi jednoduchší ako samotná úprava klávesnice.
Je to de facto len zlučovač signálu DATA OUT z Consul262.5 a TxD z Geoff terminálu
metódou wire-OR, ktorú umožňujú použité budiče 7407. Výstup som následne pripojil do vstupu RxD 8251.

Detail modulu CIF


Celkový pohľad na umiestnenie v NCB385


Dokumentácia k celému projektu tu a manuál ku klávesnici C262.5 aj tu

Teraz vznikla situácia podobná tej, keď do PC s PS/2 klávesnicou zapojíme ešte aj USB klávesnicu. NCB385 môže zároveň používať pripojenú PC klávesnicu z Geoffa a aj Consul klávesnicu naraz. Samozrejme nemožno písať na oboch súčasne.

Odporúčam si preštudovať článok "Bezkontaktní klávesnice" v červenom amatérskom rádiu 4/1989, kde je podrobnejší popis funkcie obvodu MH103.
Bolo by aj možné namiesto invert_modulov naprogramovať PROM-ky a doplniť napr. kódy kláves "šípky" tak, aby rovno fungovali s textovým editorom WordStar atď. ale nemám zatiaľ programátor na MH74S571 a v tomto stave to chodí uspokojivo.


Saturday, November 2, 2019

NCB385

     K 8-bitom som sa od stredoškolských čias (PMD85-2) vrátil až keď som narazil na stránke nostalcomp.cz (vtedy ešte fungujúcej) na článok o jednodoskáči NCB85.
Jeho autor Roman Fulek, mi poslal dosku a výrazne mi pomohol cennými radami. To už bola na svete NCB85v2. Prvotný zámer bol na NCB85 prevádzkovať len Dunfieldov monitor MON85, upravený Romanom Bórikom a testovať jednoduché programy v assembleri. Vôbec som nepočítal s implementovaním CP/M, o ktorom som dovtedy len niečo málo čítal v knihe od J. Starého, Mikropočítač a jeho programování. Medzitým  Roman Bórik implementoval na NCB85 CP/M...a bolo vymaľované.

    Názov NCB385 je odvodený zo skrine, do ktorej som vstaval NCB85. Bola to stará 386,
z ktorej som využil okrem skrine aj zdroj.
NCB385 frčí na CP/M 2.2 a mám ho na stole na "bežné používanie" :) Samotný počítač pozostáva z dosiek NCB85v2 a NCD85 + 2 x 3,5" floppy. Zobrazovanie som realizoval ASCII terminálom s upraveným software podľa Romana F. lebo v pôvodnej verzii terminál neposkytoval rozlíšenie 80x24 znakov na video výstupe. Prvý popis NCB385 vyšiel tu lebo môj blog vznikol až neskôr. (na podnet Romana F.).


Spočiatku som používal na komunikáciu s NCB385 PC+hyperterminál tak som vyviedol
na zadnú stenu sériový port 8251 (čierny cannon) potom pribudol Geoff terminál (modrý cannon). Ak potrebujem z PC nahrať súbory cez XMODEM do NCB385 zapojím sa do
čierneho cannonu, v bežnom režime (s Geoffom) mám oba konektory prepojené krátkym kríženým (piny 2 - 3) káblom.

Keďže PC klávesnica mi k CP/M mašinke prišla moc moderná, nahradil som ju klávesnicou Consul 262.5 zo Zbrojovky Brno. Celkovo majú Consul klávesnice pre mňa krásne-svojský zvuk pri stláčaní kláves, obzvlášť modely so snímačmi MH3SS2.
Úpravu popíšem v samostatnom článku.


V pláne je aj výmena použitého ASCII terminálu za niečo staršie :-).


   

Friday, November 1, 2019

Úvod

Na tomto blogu by som rád popísal moje skúsenosti zo stavby, úprav a používania zariadení
väčšinou 8 bitových a v dnešnej dobe už pre mnohých ľudí nepochopiteľných.